Τελευταία Αναπλήρωση του Μαθήματος ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Θ)

Η τελευταία αναπλήρωση του μαθήματος ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Θ) της ειδικότητας Προπονητής Αθλημάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, 14.45.

Περισσότερα …