Νέα ρύθμιση για την επιλογή εκπαιδευτών στα ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα ρύθμιση για την επιλογή εκπαιδευτών στα ΙΕΚ, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, έχει ως εξής:

Στο τέλος της περίπτωσης γ ́ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του ν.

Περισσότερα …

Επικοινωνία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης-Λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα λειτουργεί από 08:00 μέχρι 16:00 για τη διευθέτηση οικονομικών ζητημάτων.

Η υποβολή αιτημάτων προς το λογιστήριο γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση (Ε-mail) protokollo@inedivim.gr ή μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) στο 213 1314603.

Περισσότερα …