Επιστροφή Συμβάσεων Εκπαιδευτών Εξαμήνου 2016Β

Σας ενημερώνουμε ότι μας έχουν επιστραφεί οι συμβάσεις του φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β υπογεγραμμένες από τον εκπρόσωπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Καλούμε ττους εκπαιδευτές να παραλάβουν τη σύμβασή τους από τη γραμματεία του ΙΕΚ το συντομότερο.

Περισσότερα …

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

Σας ανακοινώνουμε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2017Α. Υπενθυμίζουμε ότι η κατάρτιση για το εξάμηνο 2017Α ξεκινά την Πέμπτη 23 Φεβρουρίου 2017. Το χρονοδιάγραμμα του νέου εξαμήνου θα αναρτηθεί σύντομα.

Προσοχή! Το πρόγραμμα αιθουσών και εργαστηρίων πρέπει να τηρηθεί υποχρεωτικά Οι αίθουσες και τα εργαστήρια είναι διαθέσιμα συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα …