Αναμορφωμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2017Α

Σας ανακοινώνουμε ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα για το εαρινό εξάμηνο 2017Α έχει αναμορφωθεί.

Προσοχή! Τα μαθήματα για την ειδικότητα ‘Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας’  την Τρίτη 28/2 ξεκινούν από τη 2η ώρα.

Περισσότερα …