Νέα Προθεσμία Εγγραφής Υποψηφίων Καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν απαραιτήτως μέχρι και την Παρασκευή 3/10/2014 στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής. Μέχρι την ίδια ημερομηνία μπορούν επίσης να υποβάλλονται αιτήσεις για βελτίωση (σε άλλη ειδικότητα) και αιτήσεις για τους υποψηφίους που βρίσκονται εκτός του ηλεκτρονικού συστήματος.

Περισσότερα …