Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτών ΙΕΚ Μυτιλήνης

Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Εκπαιδευτών ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οι Προσωρινοί Πίνακες Μοριοδότησης Υποψήφιων Εκπαιδευτών για το ΙΕΚ Μυτιλήνης είναι διαθέσιμοι από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων εκπαιδευτών ανά ειδικότητα – ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οι υποψήφιοι εμφανίζονται στους πίνακες ανά ειδικότητα. Η σειρά των υποψηφίων είναι ανάλογα με τη μοριοδότησή τους. Τα μόρια του κάθε υποψηφίου εμφανίζονται στην τελευταία στήλη του αντίστοιχου πίνακα.

Σημείωση: Οι ειδικότητες για τις οποίες δεν προσφέρονται αντίστοιχα μαθήματα στο ΙΕΚ Μυτιλήνης έχουν παραληφθεί από τους πίνακες. Οι υποψήφιοι αυτών των ειδικοτήτων μπορούν να απευθυνθούν στο ΙΕΚ Μυτιλήνης για να μάθουν τη μοριοδότησή τους από 7/10/2014.

Προσοχή: Οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων έχουν ενημερωθεί. Παρακαλούμε δείτε τη νεότερη δημοσίευση.

Σχολιάστε