Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων ΔΙΕΚ Μυτιλήνης 2016 (Νέα Ενημέρωση)

Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων ΔΙΕΚ Μυτιλήνης 2016 (Νέα Ενημέρωση)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 2016B

Προθεσμίες Εγγραφών

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης έως τη Δευτέρα 26-09-2016 μέχρι τις 20:00 μ.μ.

Οι ώρες εγγραφών για το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης είναι 13:00-20:00.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην ηλεκτρονική αίτηση στοιχείων (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

Παρακαλούμε μην προσέρχεστε στο ΙΕΚ με ελλιπή δικαιολογητικά.

Παρακαλούμε μην προσέρχεστε στο ΙΕΚ με πρωτότυπα δικαιολογητικά. Δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτοαντιγράφων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω αρχεία:

  1. Κατάσταση επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για τμήματα Α΄ εξαμήνου 2016Β
  2. Οδηγίες εγγραφής επιτυχόντων
  3. Αίτηση εγγραφής επιτυχόντων (σας συνιστούμε να έχετε την αίτησή σας συμπληρωμένη πριν έρθετε στο ΙΕΚ για αποφυγή καθυστερήσεων)

Για τους επιλαχόντες υποψηφίους θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Σχολιάστε