Επιστροφή Συμβάσεων Εκπαιδευτών Εξαμήνου 2016Β

Επιστροφή Συμβάσεων Εκπαιδευτών Εξαμήνου 2016Β

Σας ενημερώνουμε ότι μας έχουν επιστραφεί οι συμβάσεις του φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β υπογεγραμμένες από τον εκπρόσωπο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Καλούμε ττους εκπαιδευτές να παραλάβουν τη σύμβασή τους από τη γραμματεία του ΙΕΚ το συντομότερο.

Σχολιάστε