Εξέταση Μαθήματος ‘Επεξεργασία Κειμένου’ της Ειδικότητας ‘Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου’

Η εξέταση του μαθήματος ‘Επεξεργασία Κειμένου’ της ειδικότητας ‘Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου’ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16/2/2017, στις 15:30.

Σχολιάστε